Restaurering er en særlig arkitektopgave

Rundt omkring i landet står en masse historiske huse, som kræver vedligehold og renovering. På TV kan vi for eksempel følge, hvordan specialuddannede håndværkere og arkitekter arbejder med at restaurere de kongelige slotte og deres inventar, men også de mange herregårde rundt omkring i landet, præstegårde og markante landbrugsejendomme kræver sammen med bygninger i købstæderne og enkeltejendomme af forskellig art at blive vedligeholdt med respekt for deres stil og med brug af de materialer, der passer til ejendommen.

Især hvis der er tale om fredede ejendomme, er der mange krav til det håndværk, der udøves ved vedligehold og restaurering, og man skal ofte bruge bestemte materialer. Det er en krævende arkitektopgave at renovere fredede bygninger, og det kræver stor viden og indsigt i materialer og håndværkstraditioner.

Hold trit med forfaldet

Ikke mindst på de store, privatejede herregårde og slotte er renovering og vedligehold en stor opgave og en forpligtelse, som det for mange ejere er svært at leve op til. Driften af et gods, som herregårdens hovedbygning og gamle avlsgård ofte er midtpunkt i, kan ikke altid give det provenu, der er nødvendigt, hvis vedligeholdelsen skal holde trit med det forfald, der sker af naturlige årsager på grund af slid ved brug af bygningerne, vind og vejr og almindelig henfald af de materialer, der er blevet brugt.

Heldigvis er der mulighed for at søge støtte til renovering af fredede bygninger, ligesom der heller ikke betales ejendomsskat af en fredet ejendom. Der gives dermed direkte eller indirekte nogen hjælp til at renovere og vedligeholde disse ejendomme, og der vil så være mulighed for at få hjælp fra arkitekter, der er specialiserede i disse opgaver.

En særlig opgave ved renovering af fredede bygninger, der måske ikke længere bruges, som det oprindeligt var tænkt, er at finde nye muligheder for anvendelse. Mange avlsbygninger på herregårde ender således som festsale og gallerier, fordi de ikke længere bruges til deres oprindelige formål.

picorama