Ludwig Mies van der Rohe

Tyskland satte i mangt og meget sit præg på første halvdel af det 20. århundrede. I dag tænker vi først og fremmest på de to forfærdelige krige, 1. og 2. Verdenskrig, men når vi tænker videre, kommer der også en lang række kunstnere og andre kulturpersonligheder frem på lystavlen. Også berømte arkitekter har Tyskland fostret – herunder blandt andre Ludwig Mies van der Rohe, som levede fra 1886 til 1969. Han var født i Aachen og døde i Chicago, idet han på et tidspunkt emigrerede fra Tyskland. Det skete, da den berømte Bauhaus-skole, som han var leder af, blev lukket af nazisterne i 1933 – derefter så M;ies vand der Rohe, som han nu kaldes, ingen muligheder længere i det tyske rige.

Less is more

Mies vand der Rohe er kommet til at stå for en arkitektur kendetegnet ved enkelhed og minimalistiske former. Han blev kendt for sit slogan ‘Less is more’, som groft oversat betyder ‘mindre er mere’, og samtidig sagde han at ‘Gud findes i detaljerne’ – slogans, der viser hans respekt for det enkle, det stramme og for det, at vi ikke selv er det eneste, det handler om.

I starten af sin karriere som arkitekt tegnede Mies van der Rohe huse, som de var flest i tidens overklassearkitektur – store villaer i klassicistisk stil med afsæt i den neoklassiske arkitekt Karl Friedrich Schinkel. Mies vand der Rohe var dog mest tiltrukket af de enkle, lige linjer og afviste tidens svulstige byggestil.

Da 1. Verdenskrig var overstået, begyndte Mies van der Rohe at fremelske en mere moderne stil, og han byggede flere ikoniske bygninger såsom den tyske pavillon, der skulle bruges ved Verdensudstillingen i Barcelona i 1929, og den såkaldte Villa Tugendhat i Brno.

Han var autodidakt som arkitekt og på den måde en ener i branchen. Han blev interesseret i den karakteristiske Bauhaus-arkitektur, som den udfoldede sig omkring Bauhaus-skolen i Berlin, og han blev efter opfordring leder af skolen, indtil den blev lukket i 1933. Bauhaus-skolen er i eftertiden på mange måder kommet til at stå for modsætningen til den nazistiske kulturløshed i mellemkrigsårene og som en af de sidste bastioner for modernismen i en tid, da alt moderne blev ødelagt og erklæret for uønsket i det nye, nazistiske tusindårsrige.

Mies van der Rohe flygtede til USA og har opført adskillige berømte bygninger der, blandt andet det kendte Farnsworth House, som er et fritidshus, der sætter helt nye standarder.

picorama