Hack Kampmann satte sit præg på Danmark

Danmark har gennem tiden fostret mange kendte arkitekter, som satte deres præg på både det danske og internationale bygningslandskab. En af dem, der især er kendt for sine smukke bygningsværker i Danmarks større byer, er arkitekten Hack Kampmann (1856 – 1920), som døde for 100 år siden, men hvis værker stadig for en stor dels vedkommende kan beundres, når man færdes – ikke mindst i Århus, hvor han opførte et stort antal ikoniske bygninger.

Han var arkitekt i en tid, da man ikke mindst dyrkede historicismen, hvor man opførte bygninger i historiske stilarter. Under studiet var han da også assistent hos to af tidens største arkitekter, som dyrkede historicismen, nemlig Ferdinand Meldahl og Hans J. Holm. De to stod for ‘restaureringer’ – man kunne snarere kalde det grundlæggende ombygninger – af nogle af de store herregårde herhjemme, som vi stadig har stående i denne stilart. For eksempel var Ferdinand Meldahl hovedarkitekt på den gennemgribende ombygning af Frijsenborg Slot ved Hammel, og Hans J. Holm stod blandt andet for ombygningen af Ålholm slot på Lolland – begge to eksempler på meget gennemgribende forandringer af historiske herregårde, som man næppe ville have gennemført i dag.

Hack Kampmann udviklede sig til at blive en fornem repræsentant for den stilretning, der kaldes nyklassicismen. Mange bygninger fra hans hånd står i dag som monumenter over denne periode- for eksempel Erhvervsarkivet i Århus og Marselisborg Slot, men også den gamle Toldbod, Aarhus Toildkammerbygning, er et fremragende eksempel på stilen i hans bedste periode.

Bygningsinspektør og professor

Hack Kampmann kom til at præge Århus så meget, som han gjorde, fordi han i 1892 blev udnævnt til kongelig bygningsinspektør for den landsdel, der historisk kaldes Nørrejylland – alt det, der ligger nord for Kongeåen.

Sideløbende var han også blevet udnævnt til professor ved Kunstakademiets Arkitektskole, en post han bevarede til to år før sin død.

Hack Kampmann havde på denne måde to vigtige positioner inden for datidens arkitektur, og han kunne derigennem sætte et betydeligt præg på tidens arkitektoniske udvikling. Det var således ikke alene Århus, der nød godt af hans markante værker. Også Skagen fik en toldkammerbygning, Viborg et stadsarkiv, Glyptoteket i København fik en tilbygning, og Aalborg en ny Post- og Telegrafbygning.

De fleste kender i dag Marselisborg Slot, som ligger smukt ved Mindeparken og vandet i Århus, og bygningen bruges stadig som sommerresidens og opholdssted ved andre lejligheder af dronning Margrethe, som sammen med Prins Henrik overtog det lille slot i forbindelse med deres bryllup i 1967. Slottet står stort set, som det blev opført, også med hensyn til interiør, selv om dronningen med sin stor sans for farver og indretning selvfølgelig har sat sit præg på det.

Det er kendetegnende for Hack Kampmanns værker, at de har holdt den kvalitetsmæssige skanse fra opførelsen til i dag, og i dag er han en af de arkitekter, som næsten kun har opført bygninger, som folk stadig respekterer og holder af.

picorama