Parcelhuse gennem tiden

Gennem tiden er der sket rigtig meget med parcelhuset. Det har været gennem en rivende udvikling og har været igennem noget af en tidsrejse. Her har arkitektur i den forbindelse altid haft en betydning, og det er i den forbindelse klogt at læse med her for at få en større fornemmelse af den udvikling, som parcelhuset har været igennem.

Det er naturligvis vigtigt at vide, at det ikke blot er parcelhuset, der har gennemgået en udvikling rent arkitektonisk, men også på andre fronter. Det er der også rigtig mange erhvervsbygninger, der har. Driver man selv virksomhed, og har man brug for, at der skal ske noget på denne front, så kan man optage et erhvervslån til virksomheden og få gjort det, man gerne vil. Det er også en god måde at følge med tiden på.

Historien bag det danske parcelhus

Det var helt tilbage til begyndelsen af 1850’erne, at opførelsen af de første parcelhuse fandt sted. Her begyndte det bedre borgerskab i København af bygge de første villaer. De blev bygget i det område, der i dag kendes som Frederiksberg. Dengang var bydelen dog noget helt andet, for her lå området rent faktisk ude på landet. Det var desuden kun velhavende borgere, der havde råd til at bygge selv, men også som overhovedet havde mod på det.

I 1858 blev vedtaget en byggelov, der gjorde, at det blev nemmere at opføre huse og villaer i området. Det var også herefter, at der blev bygget langt flere huse i området omkring København. Det var dog fortsat kun for de mere velhavende familier at bygge.

Der var først i slutningen af 1800-tallet, at der skete en fornyelse inden for det at bygge huse. Det var også på dette tidspunkt, at der kom en stigende interesse for at bygge huse i Danmark. I kølvandet på dette blev det også et formål at kunne bygge huse billigere.

Udbredelsen af parcelhuset

Fra omkring år 1910 begyndte udbredelsen af parcelhuse at ske til hele landet, og der skete generelt rigtig meget på dette område i de efterfølgende år. Fra 1938 til 1958 gav staten støtte til at bygge små huse, og det skete med de såkaldte statslån. Formålet med disse var især at hjælpe familier med flere børn til at få en bolig, der både var god og sund. Det betød også, at parcelhuset her blev tilgængeligt for så godt som alle lag i samfundet, og det var dette, der blev grundlaget for det, vi kender i dag.

picorama